Zespół regulacji o charakterze międzynarodowym

Katalog ten obejmuje m.in.: El zespół regulacji o charakterze międzynarodowym, określających zasady współpracy (m.in. między instytucjami finansowymi i organami ścigania) w zwalczaniu prania pieniędzy

H rozwiązania określające ustawowe zobowiązania banków do przeciwdziałania praniu pieniędzy (m.in. poprzez przekazywanie informacji organom ścigania)

rozwiązania określające ograniczenia przedmiotowe tajemnicy bankowej w związku z udziałem instytucji finansowych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply