Zarządzenie zawiera cztery postanowienia.

Po pierwsze, definiuje „pranie” pieniędzy jako dokonywanie operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa łub mających związek z przestępstwem w celu ukrycia ich pochodzenia. Proceder utożsamiany jest w tej definicji jedynie z dwiema operacjami bankowymi wpłatami gotówkowymi i zamianą nominałów środków pieniężnych przy założeniu, że ich przedmiotem są środki związane są w jakikolwiek sposób z przestępstwem. Ze względu na uproszczony charakter ujęcia, bezcelowe jest dokonywanie porównań z innymi, funkcjonującymi w polskim prawie.

Po drugie, zarządzenie wprowadza instrukcję służbową nr C/8 „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w jednostkach organizacyjnych NBP”. Po trzecie, zarządzenie prezesa NBP zobowiązuje dyrektorów jednostek organizacyjnych do:

E3 zapewnienia prawidłowego stosowania instrukcji w kierowanych przez nich jednostkach, G3 podjęcia, stosownie do specyfiki kierowanych przez nich jednostek, innych działań mających na celu zapobieganie procederowi prania pieniędzy.

About The Author

admin

Leave a Reply