Zarządzenie nr 16/92

Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w zarządzeniu nr 16/92 bezwzględny obowiązek identyfikacji tożsamości klienta istnieje przy dokonywaniu operacji gotówkowych. Pozostawia natomiast bankom decyzję dotyczącą rejestrowania operacji bezgotówkowych. Kwestie te winny zostać jednoznacznie rozstrzygnięte w opracowywanych przez banki wewnętrznych programach przeciwdziałania praniu pieniędzy. W programach tych powinna zostać określona stosowana przez bank procedura dotycząca rejestracji i analizy dokonywanych przez klientów transakcji. Określenie sposobu oraz poziomu analizy danych, zawartych w prowadzonych przez banki rejestrach, pozostawiono w gestii samych banków. Każdy bowiem bank ma pewną specyfikę działania i inną bazę klientów, co implikuje potrzebę zróżnicowania podejmowanych działań w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zarządzenia. Samo automatyczne, nie poparte analizą rejestrowanie nawet wszystkich bez wyjątku operacji nie przyczyni się do wykrywania procederu. Aktywna współpraca banków z organami ścigania wydaje się konieczna ze względu na wciąż aktualny postulat eliminowania przestępczości z sektora bankowego.

Stanowisko w sprawie udziału Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w kształtowaniu współpracy banków z organami ścigania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przedstawiciele nadzoru bankowego z oczywistych względów nie mogą analizować każdej podejrzanej transakcji, przeprowadzanej za pośrednictwem banków w celu stwierdzenia, jaki jest jej rzeczywisty charakter. Tylko bank jest upoważniony do instrumentalnego regulowania postępowania banku w każdym z zaistniałych przypadków.

About The Author

admin

Leave a Reply