Zaniedbania pracowników

-5. Zaniedbania pracowników szczebla kierowniczego dotyczące kontroli przestrzegania procedur bankowych, np. niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, brak kontroli rejestrów, brak zainteresowania funkcjonującymi przepisami dotyczącymi procederu, niechęć do współpracy z organami ścigania po dokonaniu odpowiedniego zawiadomienia o nieprawidłowościach itp.

-6. Częste kontakty pracowników bankowych średniego i wyższego szczebla kierowniczego banku z osobami kojarzonymi ze światem przestępczym. Symptomy związane z nietypowością transakcji gotówkowych oraz posiadaniem rachunku bankowego: 1. Nadzwyczajnie duże wpłaty dokonywane przez podmiot gospodarczy (lub osobę fizyczną), którego działalność wskazuje na to, że powinien dominować obrót bezgotówkowy

-2. Wielokrotne wpłaty gotówkowe, które utrudniają orientację co do łącznej wysokości operacji 3. Znaczny wzrost wpłat gotówkowych dokonywanych przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy bez oczywistej przyczyny, zwłaszcza gdy

About The Author

admin

Leave a Reply