Za co odpowiedzialna jest agencja?

El Agencja odpowiedzialna jest za zawiadomienie o przestępstwie, stąd konieczne jest zatrudnienie w niej specjalistów z zakresu procedury karnej, np. prokuratorów lub policjantów.

H Gromadzenie i przetwarzanie danych w agencji wymaga pełnej automatyzacji uwzględniającej m.in. szybkość rozpowszechniania informacji, zdolność do przeprowadzania coraz bardziej złożonych analiz, konieczność oznakowania poszczególnych transakcji, wprowadzenia tymczasowego zatrudnienia.

Ilość przetwarzanych w agencji danych wymaga ostrożnego podejścia do rozszerzania liczby źródeł przekazujących informacje o transakcjach finansowych.

Agencja odpowiedzialna jest za szkolenia dla pracowników instytucji finansowych, w szczególności w zakresie metod dotyczących zgłoszeń o transakcjach finansowych.

E Konieczność współpracy międzynarodowej wymaga wyprzedzającego przygotowania przez agencję projektów umów, dotyczących wymiany informacji uwzględniających m.in. możliwości organizacyjnotechniczne.

About The Author

admin

Leave a Reply