Wyniki badań nad aktualizowaniem programów wewnętrznych

Wyniki badań nad aktualizowaniem programów wewnętrznych wskazują wyraźnie na coraz większe starania kierownictwa banków w zakresie doskonalenia procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Stanowi to pozytywną przesłankę dla zwiększania efektywnego zaangażowania banków w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa finansowego oraz kształtowania warunków współpracy z organami ścigania.

Pozytywnie należy ocenić adaptowanie dla potrzeb programów definicji prania pieniędzy z ustawy o ochronie obrotu gospodarczego i zrezygnowanie z tzw. bankowego pojęcia procederu wynikającego z zarządzenia nr 16/92. Zmiana taka ma szczególne znaczenie w związku z odpowiedzialnością karną pracowników banków.

Szczególne znaczenie przypisać należy tym zmianom, które mają na celu szczegółową interpretację obowiązków określonych w zarządzeniu nr 16/92. Wskazać można zatem na dodatkowe rozstrzygnięcia dotyczące podstawy dokonywania identyfikacji klienta lub beneficjenta.

About The Author

admin

Leave a Reply