Ustawa z 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego

Ustawa z 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego spenalizowała pranie pieniędzy i w związku z tym obowiązek współpracy banków z organami prokuratorskimi w zakresie zwalczania lego procederu nabrał rangi ustawowej. Niezbędna stała się aktualizacja opracowanych przez banki wewnętrznych programów walki z procederem, zwłaszcza w związku z odpowiedzialnością karną pracowników banków. Niezbędne stało się także zweryfikowanie postanowień regulaminów dotyczących: analizy gromadzonych przez bank informacji o przeprowadzonych transakcjach,

organizacji wewnętrznego systemu służącego przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację programu i współpracę z prokuraturą.

Stanowisko w sprawie podwyższenia kwoty operacji podlegającej rejestracji oraz w sprawie przedmiotu rejestracji W NBP od 1995 r. rozważana jest możliwość podwyższenia wspomnianej kwoty wraz z jej jednoczesnym wyrażeniem w ECU. Wskazuje się też, że rejestracji podlegają operacje bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji gotówkowych. Oznacza to, iż bezwzględny wymóg rejestrowania dotyczy transakcji gotówkowych natomiast w wypadku transakcji bezgotówkowych zdecydowano się na pozostawienie decyzji o prowadzeniu rejestru takich transakcji władzom banku.

About The Author

admin

Leave a Reply