Typowanie podejrzanych transakcji

września 1998 r. Wynikiem realizacji powyższych czynności jest typowanie następujących transakcji jako powiązanych ze sobą i dających podstawę do określenia ich jako niejasne i nietypowe dla klienta banku Jana Króla:

Jan Król nr dowodu osobistego WL 1127535, zam. Warszawa, ul. Śląska 52, wpłacił w dniu 2.09.1998 na rachunek własnej firmy hurtowni artykułów spożywczych „Opex” nr 35555 kwotę 19500 zł z tytułu utargu. W następnym dniu dokonał jeszcze wpłat po 18000 zl oraz jednej w kwocie 20500 zł.

W dniu 5.09.1998 Jan Król zlecił przelanie kwoty 19.500 zl na rachunek firmy Douglas Hurt Co. w banku „Vaduz Bank” w Lichtensteinie z tytułu zapłaty za towar.

About The Author

admin

Leave a Reply