Stanowisko w sprawie rejestrowania tytułu wpłaty gotówkowej

Dla czynności rejestrowania nie ma znaczenia tytuł, z jakiego dokonywana jest wpłata. Dotyczy to oczywiście także sytuacji, w której wpłaty następują z tytułu spłaty kredytu. Warto zwrócić uwagę, iż wpłaty dokonywane w związku ze spłatą kredytów traktowane są jako klasyczny już sposób prania pieniędzy.

Stanowisko w sprawie podwyższenia wysokości kwoty powodującej powstanie po stronie banku obowiązku identyfikacji klienta11 GINB stwierdza, że kwota 20 tys. zł została przyjęta poprawnie, a przemawia za tym:

możliwość dowolnego określenia limitu, przyjęta w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich także poniżej 15 tys. ECU wysokość limitu przyjęta w w/w dyrektywie dla wypłat premii z polis ubezpieczeniowych 1 tys. ECU w przypadku premii okresowych i 2,5 tys. ECU w przypadku premii jednorazowej

About The Author

admin

Leave a Reply