Rejestry operacji bezgotówkowych

Funkcję uzupełniającą w stosunku do tego zbioru danych spełniają w wielu bankach rejestry operacji bezgotówkowych przekraczających kwotę 20 tys. zł. Obowiązek ich prowadzenia nie wynika z przepisów wykonawczych, ale z aktów prawa wewnętrznego. Organizacja procederu prania pieniędzy oraz wielość wykorzystywanych do celów przestępczych transakcji powoduje, że len zbiór danych pozwala na rozszerzenie zakresu czynności w ramach rozpoznawania zagrożeń tą kategorią przestępstwa.

Bardzo ważne dla jakości gromadzonych danych tego typu jest uwzględnienie w odpowiednich urządzeniach rejestrujących (księgach, systemach informatycznych) charakterystyk określających tytuł realizowanej transakcji. Informacje te umożliwiać będą identyfikację sposobów prania pieniędzy, w których wykorzystywane są np. przelewy w rozliczeniach kontraktów handlowych. Niejednokrotnie pewne trudności dla prowadzących rejestr stwarza pozycja: „banki biorące udział w transakcji gotówkowej”. Chodzi tli o każdą możliwą sytuację, np. gdy wpłacający przedstawia zaświadczenie z banku, z którego wypłacił gotówkę.

Informacje przydatne do celów rozpoznania zawierać mogą inne rodzaje ewidencji bankowych, np. rejestry poleceń wypłaty z zagranicy, prowadzone przez oddziały uprawnione do bezpośredniej współpracy z zagranicą. Oczywiście tego typu baza danych wykorzystywana może być jedynie pomocniczo. Jej użyteczność związana jest poniekąd z możliwością potwierdzenia danych dotyczących transakcji powyżej 20 tys. zł.

About The Author

admin

Leave a Reply