Potrzeba systemów komputerowych

W zależności od potrzeb i szukanych informacji, system komputerowy pozwala na zastosowanie zarówno jednego lub kilku, jak i wszystkich wymienionych kryteriów.

Przetwarzanie danych wymaga łączenia podejścia stricte rachunkowobankowe go oraz analitycznego. Związane powinno być także ze znajomością organizacji procederu prania pieniędzy i wykorzystywanych do tego celu czynności bankowych. Odpowiedzialny za rozpoznanie pracownik bankowy, wykorzystując zgromadzone informacje i stosując odpowiednie metody, dąży do ustalenia, które spośród transakcji mają charakter nietypowy lub niejasny. W toku jego działań wypracowywane są hipotezy świadczące o nadużywaniu działalności bankowej do prania pieniędzy. Konsekwencją ich przyjęcia lub odrzucenia jest konstruowanie wniosków co do dalszych przedsięwzięć w ramach rozpoznania. Wszystkie informacje dotyczące wyników przetwarzania opracowywane są przez jedną z osób wcześniej wskazanych, np. koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w notatce zbiorczej.

Koordynator ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku PKD SA. Notatka zbiorcza koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy za okres 1.0931.09.1998 dotycząca rozpoznawania transakcji niejasnych i nietypowych

About The Author

admin

Leave a Reply