Posiadanie i wykorzystywanie wielu rachunków bankowych

Posiadanie i wykorzystywanie wielu rachunków bankowych nie uzasadniających rodzaju prowadzonej działalności. 14. Otwieranie rachunków przez podmiot, który nie jest skłonny do ujawnienia informacji uniemożliwiających pracownikom bankowym realizację odpowiednich procedur wewnętrznych, warunkujących skuteczną obsługę klienta.

-15. Pokrywanie wypłat z rachunku wpłatami w gotówce dokonywanymi w tym samym lub poprzednim dniu. 16. Realizowanie czeków na duże sumy, wystawianych na posiadacza rachunku przez osobę trzecią.

-17. Realizowanie dużych wypłat gotówkowych z rachunku, na którym przez dłuższy czas nie odnotowywano obrotów lub na które wpłynęły duże sumy z zagranicy.

About The Author

admin

Leave a Reply