Podpis

Następną kategorią informacji, które mogą być przydatne do rozpoznania, są współczynniki i wskaźniki, w szczególności dotyczące działalności depozytowej banku. Chodzi tu np. o wskaźniki wzrostu liczby otwieranych rachunków w określonej jednostce czasowej, fluktuacje w zakresie wpłat gotówkowych, licz

ba tzw. rachunków nieczynnych w jednostkach czasowych (np. w ciągu pól roku), wskaźniki dotyczące debetowania kont itp. Wszystkie te informacje mają znaczenie wspomagające rozpoznanie zagrożeń praniem pieniędzy w banku i wykorzystywane będą we wstępnej fazie procesu przetwarzania danych.

Zaangażowanie pracowników bankowych w proceder prania pieniędzy powoduje, że do rozpoznania przydatne mogą być także informacje dotyczące pracowników bankowych. Wyodrębnić można tu dwie kategorie danych. Pierwsza dotyczy wszelkich przypadków wadliwości działań profesjonalnych bankowców. Chodzi tu w szczególności o czynności związane z identyfikacją i rejestrowaniem transakcji, ale także kompletowaniem dokumentacji bankowej, utrzymywaniem kartotek klientów w należytym porządku, o liczbę i jakość pomyłek itp. Zbiór tych informacji tworzony może być zazwyczaj jako wynik kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej w banku. Druga kategoria informacji o pracownikach obejmuje tzw. wiedzę kadrową. W szczególności dla rozpoznania zagrożeń przydatne mogą być informacje o ewentualnych powiązaniach pracowników bankowych z klientami podejrzanymi o pranie pieniędzy, powiązaniach kapitałowych pracowników z podmiotami gospodarczymi o wątpliwej reputacji itp.

Wreszcie ostatnią część bazy danych przydatnych do rozpoznania stanowią wszelkie informacje historyczne dotyczące sytuacji powiązanych z praniem pieniędzy lub podejrzeniami w tym zakresie.

About The Author

admin

Leave a Reply