Podpis

Pomocną w realizacji czynności w ramach monitorowania jest analiza symptomów rodzajowych prania pieniędzy określonych we wcześniejszej fazie rozpoznania.

Monitorowanie ma doprowadzić do zebrania maksymalnie dużej liczby dokumentów i informacji, które przydatne będą do określenia charakteru podejrzeń powziętych przez odpowiedzialnego pracownika bankowego. Na tym etapie dokonuje się więc wstępnego określenia probabilistycznego mechanizmu sprawczego oraz formułowane są przypuszczenia co do kwalifikacji prawnej czynu przestępczego albo też odrzucane są hipotezy o przestępczym zaangażowaniu klienta.

Okres monitorowania uzależniony jest od rodzaju symptomów będących podstawą wytypowania transakcji nietypowej lub niejasnej, rodzaju klienta (osoby fizycznej lub prawnej), wielkości środków zaangażowanych, w analizowaną sprawę, kamuflażu transakcji itp. W związku z tym osoba podejmująca decyzję

o obserwacji określać będzie tzw. czasookres ramowy, np. przynajmniej 1 miesiąc albo nie dłużej niż 6 miesięcy. Natomiast niemożliwe jest praktycznie szacunkowe wyznaczenie okresu monitorowania ex antę. Będzie on zazwyczaj określony indywidualnie przez prowadzącego obserwację. Przebiegać więc będzie do momentu, w którym wykluczyć można w sposób uzasadniony podejrzenia co do nielegalności transakcji prowadzonych przez wytypowanego klienta albo też do chwili, w której sprawa dla obserwującego nie budzi wątpliwości co do swego przestępczego charakteru.

About The Author

admin

Leave a Reply