Podejrzenia co do zbytr dużych wpłat

-10. Zbyt duże wpłaty gotówkowe w zestawieniu z wolumenem transakcji zarejestrowanych. W procesie przetwarzania informacji bankowych stosuje się, w zależności od rodzaju informacji oraz metod badawczych, różne techniki prezentowania danych. Ilustrując wyniki działań rozpoznawczych bankowców, ułatwiają one wykorzystanie posiadanej wiedzy. Najczęściej stosowane to:

diagram przepływów, za pomocą którego obrazuje się przemieszczenia środków finansowych diagram relacji, przedstawiający powiązania między klientami banku, osobami zarówno fizycznymi jak i prawnymi

kalendarz wydarzeń, ułatwiający analizę transakcji realizowanych w tym samym czasie diagram częstotliwości transakcji finansowych notatki dotyczące najważniejszych spostrzeżeń pracowników bankowych przetwarzających informacje o transakcjach nietypowych i niejasnych

zestawienia i tabele cech charakterystycznych transakcji niejasnych i nietypowych oraz symptomów rodzajowych lego typu transakcji. Przetwarzanie danych odbywać się może przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych, które umożliwiają wygenerowanie danych według kryteriów:

About The Author

admin

Leave a Reply