Notatka

kasjera przyjmującego wpłaty w dniu 11 września 1998 r. nt. okoliczności transakcji W dniu 11 września 1998 r. Władysław Kowal, klient banku PKD SA pracownik baru szybkiej obsługi znajdującego się w pobliżu oddziału II Banku dokonał wpłaty w kwocie 18 tys. z! na rachunek właściciela baru Michała Flisa (nr 53474) oraz pomagał w wypełnieniu dowodu wpłaty Romanowi Łosiowi na kwotę 25 tys. zł również na rachunek Michała Flisa.

Kiedy poprosiłem Romana Łosia o dowód tożsamości, ten przedstawił się z imienia i nazwiska, ale stwierdził, że dowód został zniszczony przez pożar oraz przedłożył paszport na wskazane nazwisko.

Wszystkie dane dotyczące transakcji wpłaty gotówkowej osoby przedstawiającej się jako Roman Łoś zostały przeze mnie zarejestrowane zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku PKD SA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Transakcji Władysława Kowala nie zarejestrowałem.

About The Author

admin

Leave a Reply