Narodowy Bank Polski nie może zastępować organów ścigania

Narodowy Bank Polski nie może zastępować organów ścigania (nie jest policją finansową) i nie jest uprawniony do gromadzenia informacji w celu wykorzystywania ich do zwalczania procederu. Działalność NBP w tym zakresie ma na celu wskazywanie zainteresowanym (nadzorowanym) bankom okoliczności mogących mieć związek z wykorzystywaniem ich działalności do legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa. NBP udostępnia bankom także takie informacje, które mogą wykluczyć możliwość zawarcia umowy z podmiotami zaangażowanymi w proceder. W związku z tym istotne znaczenie mają stanowiska Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dotyczące:11 poszczególnych przejawów zagrożeń związanych z wykorzystywaniem różnych operacji do celów prania pieniędzy,

El działań poszczególnych banków w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Mogą one być wykorzystywane przez kierownictwo banków przy konstruowaniu programów przeciwdziałania praniu pieniędzy, a przez koordynatorów ds. procederu przy rozpoznawaniu. Zawarte są one w oficjalnych pismach dyrektora Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Oto charakterystyka najważniejszych spośród tych stanowisk (w ujęciu chronologicznym).

Stanowisko w sprawie konieczności dostosowania wewnąlrzbankowych programów przeciwdziałania praniu pieniędzy do zmienionej sytuacji prawnej w 1995 r.

About The Author

admin

Leave a Reply