Kredyty a pranie pieniędzy

-5. Znaczny wzrost udziału kredytów o charakterze obrotowym lub inwestycyjnym, związanych z występowaniem nietypowych wskaźników, np. wielkością kwot przyjętych zabezpieczeń, wielkością kredytu dla podmiotów zagranicznych.

-6. Duży obrót banknotami o wysokich nominałach, nietypowy dla lokalizacji banku i jego klientów. 7. Znaczny wzrost liczby przelewów telegraficznych na zlecenie osób nic posiadających rachunków w banku.

-8. Wzrost napływu gotówki, którego nie można łączyć ze wzrostem liczby otwieranych rachunków. 9. Duże obroty w zakresie czeków bankowych i przekazów pieniężnych sprzedawanych osobom nie posiadającym rachunków.

About The Author

admin

Leave a Reply