Korelacja w bankowości

W zakresie korelacji między instytucją tajemnicy bankowej a przeciwdziałaniem praniu pieniędzy wprowadza ona następujące zmiany, które jednak nie wpływają znacząco na skuteczność działań nadzoru bankowego.

Po pierwsze, obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, rozumianej jako tajemnica zawodowa, rozszerzono na wszystkie osoby pracujące obecnie lub w przeszłości dla nadzoru bankowego oraz biegłych rewidentów, a także ekspertów działających na ich rzecz. Jednocześnie podtrzymano postanowienie z Pierwszej Dyrektywy, że obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków określonych przepisami prawa karnego.

Po drugie, wskazano na możliwość stosowania wyjątków od zachowania tajemnicy bankowej w przypadku, gdy ogłoszono upadłość instytucji kredytowej lub też wtedy, gdy jej działalność została wstrzymana w inny sposób. Wyjątek tego typu stosować można m.in. do sytuacji, w której bank zaprzestaje działalności wskutek działań przestępczych (np. zagrożenia bezpieczeństwa finansowego spowodowanego transakcjami związanymi z praniem pieniędzy).

About The Author

admin

Leave a Reply