Istotne zmiany

W trójpłaszczyznowym zakresie przyjętej na gruncie nowego prawa bankowego instytucji tajemnicy bankowej wskazać można następujące cechy charakteryzujące istotę zmian:

rozszerzenie zakresu danych objętych tajemnicą bankową, połączenie elementów określających zakres informacji objętych tajemnicą z różnych regulacji w jednym ujęciu definiującym (konsekwencją tego jest rozszerzenie zakresu danych objętych tajemnicą w nowej ustawie),

jednoznaczne rozstrzygnięcie większości problemów interpretacyjnych związanych z przedmiotem tajemnicy, określonym w poprzedniej ustawie. Wszystkie te cechy wpływać mogą także na jakość zapobiegania praniu pieniędzy w bankach. Znaczenie pierwszorzędne ma rozstrzygnięcie wcześniejszych problemów interpretacyjnych związanych z przedmiotem tajemnicy, które w istotny sposób kształtują z kolei m.in. możliwość przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oto najważniejsze z tych rozstrzygnięć.

About The Author

admin

Leave a Reply