Gromadzenie informacji

Rozpoznawanie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy w działalności bankowej uznać należy za kolejny, obok identyfikacji i rejestrowania danych o kliencie

i jego transakcjach, obowiązek pracowników bankowych w zakresie zapobiegania procederowi. Jego realizacja nie wynika bezpośrednio ani z przepisów normatywnych, ani z regulacji podustawowych. Niemniej jego znaczenie podnoszone jest w oficjalnych stanowiskach Narodowego Banku Polskiego, a także uznawane za bardzo ważne w aktach prawa wewnętrznego. Rozpoznawanie ma decydujące znaczenie dla formułowania i wysyłania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa prania pieniędzy. Jego efekty można więc rozpatrywać w szerokim kontekście sposobów oddziaływania przez organy ścigania na skuteczność procesu wykrywczego.

Rozpoznawanie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy w działalności bankowej traktować można jako ogół czynności, które organizują stały lub okresowy dopływ informacji o klientach i transakcjach. Informacje te mogą być podstawą do wszczęcia stosownych działań, zmierzających do wyeliminowania niepożądanych kontaktów finansowych. Na proces ten składają się więc następujące elementy:

About The Author

admin

Leave a Reply