Gromadzenie informacji o transakcjach

S gromadzenie informacji o transakcjach potencjalnie wykorzystywanych do prania pieniędzy oraz stworzenie warunków do stałego dopływu tychże informacji El przetwarzanie zgromadzonych informacji za pomocą różnych technik

i metod oraz typowanie transakcji niejasnych i nietypowych (nadzwyczajnych) na podstawie różnorodnych kryteriów H monitorowanie transakcji niejasnych i nietypowych

przygotowanie informacji będącej rezultatem rozpoznania. Gromadzenie informacji do rozpoznania stanowi etap wstępny tego procesu. Obejmuje zarówno działania aktywne polegające na tworzeniu odpowiedniego instrumentarium ułatwiającego dopływ danych, jak i działania bierne związane z określaniem sposobu dostępu do informacji, które potencjalnie mogą być wykorzystywane w następnych fazach rozpoznania. Informacje przydatne do prowadzenia rozpoznania pochodzą w szczególności z:

About The Author

admin

Leave a Reply