Dowodzenia przestępstwa przed sądem

El dowodzenia przestępstwa przed sądem, wyliczenia nielegalnie osiągniętych dochodów, E3 ułatwienia przeprowadzenia aresztowań osób podejrzanych.

Poza tym materiały te mogą być przydatne do przeprowadzania szkoleń dla pracowników bankowych w zakresie rozpoznawania transakcji niejasnych, nietypowych i podejrzanych, zarówno instytucji, w której zostały one przygotowane, jak i innych banków. Wielokrotnie mogą stanowić także materiał szkoleniowy dla przedstawicieli organów ścigania policjantów i prokuratorów.

Na zakończenie wskazać należy na okoliczności nie związane bezpośrednio z praktyką bankową, które mogą mieć wpływ na skuteczność rozpoznawania zagrożeń praniem pieniędzy w bankach. Wymienić można m.in. zaangażowanie banku centralnego w konstruowanie zaleceń dotyczących poszczególnych działań w zakresie rozpoznania, jakość przepisów ustawowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w bankach, zaangażowanie organów administracji państwowej w zwalczanie procederu itd. Te okoliczności wpływać mogą bezpośrednio na ilość informacji przekazywanych na zewnątrz banków i wyko

rzyslywanych do celów zwalczania prania pieniędzy przez organy ścigania. Dla przykładu wskazać można na korelację między różnymi okolicznościami wcześniej wymienionymi i ilością informacji przekazywanych przez banki brytyjskie na zewnątrz (rys. 1).

About The Author

admin

Leave a Reply