Decyzja o monitorowaniu transakcji przeprowadzanych przez klienta banku

Na podstawie art. 106 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe oraz pkt III. 2 Programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w PKD SA z dnia 12.09.1998 r. postanawiam o monitorowaniu transakcji przeprowadzanych przez klienta banku PKD SA, Jana Króla, numer rachunku 35555, oraz wszystkich operacji bankowych realizowanych w związku z obsługą tego rachunku.

Uzasadnienie Transakcje realizowane w okresie 1.0931.09.1998 r. przez Jana Króla oraz w związku z obsługą jego rachunku określić można na podstawie danych zawartych w rejestrach operacji gotówkowych i bezgotówkowych, a także dowodów księgowych oraz notatek służbowych kasjerów jako nietypowe i niejasne. W związku z tym zachodzi potrzeba wyjaśnienia charakteru, wielkości i częstotliwości operacji na tym rachunku w dłużym okresie w celu ewentualnego określenia podejrzeń co do ich przestępczego pochodzenia.

Postanowienia szczegółowe Monitorowanie w szczególności obejmować ma: a) wprowadzenie danych Jana Króla do prowadzonej kartoteki klientów objętych monitorowaniem

About The Author

admin

Leave a Reply