Co radzi NBP?

Po czwarte, zobowiązuje Departament Kadr NBP do opracowania, w porozumieniu z zainteresowanymi departamentami centrali i jednostkami organizacyjnymi, programu szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania procederowi prania pieniędzy.

Instrukcja służbowa Nr C/8 określa zasady rejestracji przez jednostki organizacyjne NBP operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych, przeprowadzania analiz rejestrów i możliwości wykorzystywania zawartych w nich informacji, a także prowadzenia kontroli prawidłowości działania jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych.

Zasady rejestracji operacji wpłat gotówkowych i zamiany nominałów środków pieniężnych Obowiązek identyfikacji klientów i rejestracji odpowiednich danych dotyczy:

About The Author

admin

Leave a Reply