Analizowanie wybranych transakcji

-1. Dyrektor oddziału banku wyznacza imiennie pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 2. Koordynatorzy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy powinni przestrzegać przepisów dotyczących pism poufnych.

a. Na koniec każdego dnia operacyjnego odpowiedzialny pracownik zobowiązany jest dokonać analizy i wstępnej oceny materiału zawartego we wszystkich rejestrach, notatkach otrzymywanych od pracowników bezpośredniej obsługi

i kasjerów, dotyczących operacji niejasnych i nietypowych (konfrontując informacje z notatek z informacjami umieszczonymi w poprzednich dniach w rejestrach pod kątem np.: częstotliwości występowania operacji wykonywanych na zlecenie tych samych klientów, powtarzających się w krótkich odstępach czasu operacji wplat/wyplat z tego samego rachunku):

About The Author

admin

Leave a Reply