Analizowanie programów część druga

-5. W zakresie pojęć zdefiniowano w niektórych programach osobę beneficjenta jako podmiot, na rzecz którego w wyniku operacji bankowej nastąpiło przysporzenie majątkowe. Osoba beneficjenta wskazana jest w zarządzeniu nr 16/92, jednak ten akt prawny nie zawiera odpowiedniej definicji. Jednocześnie, w niektórych programach wskazuje się, że osoba beneficjenta może być utożsamiana z mocodawcą działań przestępczych, czego nie zawierały programy z 1992 i 1993 roku.

-6. W programach odnotować można także zmiany wynikające bądź z przeobrażeń w strukturze organizacyjnej, bądź z nazewnictwa poszczególnych komórek. W kilku programach rozszerzono podstawy ustalania tożsamości klientów banków. Jako podstawę tej czynności dla podmiotów gospodarczych określono także wyciągi z:-

-8. W niektórych programach dokonano zmian wynikających z wadliwej (zbyt wąskiej) interpretacji zarządzenia nr 16/92 (była to raczej interpretacja tytułu zarządzenia). Otóż obowiązek identyfikacji klienta i rejestracji odpowiednich danych rozszerzono na wypłaty gotówkowe (wcześniej jedynie wpłaty gotówkowe).

About The Author

admin

Leave a Reply