Analiza liczby zawiadomień

Analizie poddawana była także liczba zawiadomień kierowanych przez banki do prokuratury. Dla przykładu, w Banku Gospodarki Żywnościowej w latach 19921995 odnotowano tylko 3 zawiadomienia, a w Banku Zachodnim w 1993 r. było 8 zawiadomień, w 1994 r. już tylko 3 zawiadomienia przy porównywalnej w tych lalach liczbie ok. 30 tys. zarejestrowanych transakcji. W okresie od lipca

od 1992 do 1997 r. banki skierowały do prokuratur 51 zawiadomień o podejrzeniach, iż dokonywane przez klienta transakcje wypełniają znamiona prania pieniędzy. Statystyki w tym zakresie wydają się potwierdzać brak przesłanek do powiadomień organów prokuratury, ale nasuwają także obawy, że rozpoznawanie odpowiednich operacji jest traktowane nazbyt formalnie.

Wyniki kontroli NBP dają podstawę do kierowania do banków odpowiednich zaleceń co do zaistniałych uchybień i nieprawidłowości w zakresie przestrzegania norm ostrożnościowych. Działania NBP dają też podstawę do zajmowania oficjalnego stanowiska dotyczącego możliwości przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym, które określić można jako istotne źródło informacji dla poszczególnych banków i oficjalną interpretację działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w polskim systemie bankowym.

About The Author

admin

Leave a Reply